Idrottens karriärövergångar

En idrottskarriär startar då en individ påbörjar sin första idrottsaktivitet och pågår tills dess att individen avslutar sitt idrottande. Under denna period förekommer ett antal övergångar, inom idrottspsykologin kallade karriärövergångar. Dessa övergångar är naturliga och en självklar del av samtliga idrottskarriärer. Karriärövergångarna innebär att idrottare stöter på nya krav som behöver hanteras för att framgångsrikt kunna gå vidare i idrottskarriären eller livet i stort. Vissa karriärövergångar är förutsägbara medan andra tvingas fram av en oförutsägbar händelse. I detta och nästkommande inlägg kommer jag behandla just idrottens karriärövergångar. Jag kommer bland annat behandla vad karriärövergångar är samt lyfta några saker att tänka på antingen när du själv eller någon du känner står inför en karriärövergång.

Karriärövergångar innefattar inte bara övergångarna inom en idrottskarriär utan även en av de största, att gå från en idrottslig karriär till en civil sådan. Med idrottens karriärövergångar följer ett antal krav och förutsättningar, relaterade till såväl träning och tävling, som kommunikation och livsstil. Idrottare behöver hantera dessa krav för att fortsätta vara framgångsrika inom idrotten, eller för att anpassa sig till ett liv efter idrottskarriären. Samtidigt kan dessa krav skapa en osäkerhet hos många idrottare.

Flertalet av idrottens karriärövergångar är förutsägbara och uppstår i relativt bestämda perioder i karriären. En del karriärövergångar ligger även i linje med individens biologiska, psykosociala samt kognitiva utveckling. De två tydligaste övergångarna är den från junior till senior samt den vid avslutande av idrottskarriären. Dessa karriärövergångar är ofta större och kommer att inträffa med relativt stor säkerhet. Det gör det möjligt att i stor utsträckning förbereda sig, för att på ett mer framgångsrikt sätt hantera dem.

Det finns också de karriärövergångar som är svårare att förutse då de orsakas av specifika situationer i karriären eller livet i stort. Dessa karriärövergångar är mer överraskande. Samtidigt är de ofta förknippade med oförutsedda situationer, exempelvis misslyckande under en turnering, en skada, att bli petad eller att byta tränare/lag.

Det kan även vara så att flera övergångar i olika delar av livet kan överlappa varandra, vilket kan skapa problemfyllda och jobbiga livssituationer för idrottaren. Ett exempel skulle kunna vara att i samband med studenten samtidigt råka ut för en skada. För många kan det vara tufft att genomgå en karriärövergång, medan andra hanterar liknande situation smärtfritt. Karriärövergångar innebär ofta nya erfarenheter och lärdomar, även om de är jobbiga

Scroll to Top