Att hantera en karriärövergång

I det första inlägget om karriärövergångar, pratar vi om att en karriärövergång är något som ställer krav på dig som idrottare. Det är en utmaning som behövs hanteras för att fortsätta kunna prestera. Hur kan man då göra för att hantera en eventuell karriärövergång? Eller för att planera för en framtida? Det finns viktiga aspekter att tänka på oavsett om du är idrottare, ledare, arbetar i en idrottsförening eller närstående till någon som hanterar, eller kommer att behöva hantera, karriärövergångar.

De vanligaste karriärövergångarna är de från idrottskarriären till en civil dito, att ta steget från junior till senior eller att kunna hantera att bli skadad. Det finns såklart fler karriärövergångar än ovan nämnda, vilket föregående blogginlägg ger djupare beskrivning om. Har du inte läst första inlägget eller om du behöver fräscha upp minnet, så hittar du det här.

Vid karriärövergångar är idrottspsykologins syfte att underlätta övergångsfaserna, men även för att undvika, eller hantera, eventuella krissituationer som kan uppstå, både i idrotten men även i livet som helhet. En karriärövergång kan skapa osäkerhet hos dig som idrottare, dessutom är det mycket vanligt att den gör det. Därför kan det vara viktigt att komma ihåg att alla hanterar och reagerar olika på en karriärövergång. Infallsvinklarna för hur du kan hantera en övergång kan skilja sig beroende på typ av övergång men det finns även många likheter.

Planera

Det är fördelaktigt, i den mån det går, att planera för framtida karriärövergångar i tid. Ett första steg är att bli medveten om övergången som väntar, vad det kan tänkas innebära och därigenom arbeta fram en plan för hur du bäst kan hantera övergången. Bara för att du börjar planera för en karriärövergång i tid är det viktigt att komma ihåg att det inte behöver innebära att du behöver fatta några stora och/eller tuffa beslut där och då. Syftet är, i och med att du börjar reflektera, att i förväg minska risken för överraskningar samtidigt som din förmåga att hantera eventuella problem och motgångar ökar. I takt med att din medvetenhet ökar, kan det väcka nya tankar hos dig för hur du kan hantera karriärövergången. Det förberedande arbetet inför en karriärövergång kan också handla om att utveckla resurser vars syfte är att bidra till en lyckad karriärövergång. Sådana resurser skulle exempelvis kunna vara målsättningsarbete, planering, upprättande av socialt skyddsnät och/eller träning av andra mentala färdigheter.

Identifiera styrkor och svagheter

När det har skapats en medvetenhet kring karriärövergången kan nästa steg vara att identifiera dina resurser, men även brister, för att kunna hantera övergången. Det handlar alltså om vad du idag har och kan, men även vad som saknas, för att du framgångsrikt ska klara av övergången. Exempelvis kan förutsättningarna där du är påverka, så ta med din familj, skola, kompisar och idrottsföreningen när du funderar kring vad som kan hjälpa eller hindra dig. Utifrån detta kan följande frågor vara ett bra sätt att få igång tankebanorna:

  • Vilken karriärövergång står du inför?
  • Vad innebär den utmaningen för dig?
  • Vad har du idag för att klara av karriärövergången?
  • Vilka hinder ser du?
  • Vad kan du behöva utveckla för att öka sannolikheten för en framgångsrik övergång?
  • Finns det någon du behöver stöd av? Om ja, vilken typ av stöd?

Om det är möjligt, undersök även vad som förväntas av dig på andra sidan övergången. Vilka krav ställer den nya situationen på dig som idrottare?

Gör anpassningar

Hur du klarar av att hantera en karriärövergång beror bland annat på dina individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter men även vilken typ av övergång du står inför. För att effektivt klara av karriärövergången behöver du kanske lära dig nya saker, anpassa eller förändra din situation.

Be om stöd

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att ingen karriärövergång är den andra lik och att alla individer hanterar övergångarna olika. Detta gör att det inte går att ge ut färdiga lösningar för att hantera alla karriärövergångar. Det viktigaste är att utgå från den enskilda individen, den specifika situationen och att ha ett helhetstänk. Mår idrottaren bra och alla områden i livet fungerar är sannolikheten större att en bra övergång kommer att ske, och att prestationer följer därefter. Efter genomförd karriärövergång har du med stor sannolikhet utvecklats, både som idrottare och människa.

Som förälder, ledare eller annan närstående till en idrottare inför eller under en karriärövergång, kan ert stöd vara viktigt. Fråga idrottaren vad han/hon vill ha eller behöver från er.  För dig som idrottare, våga prata om hur du känner och upplever situationen.

Vill du veta mer eller ha hjälp att hantera en karriärövergång som du står inför? Lämna en kommentar, skicka ett mail eller slå en signal.

För den nyfikne som vill läsa mer

Alfermann, D. & Stambulova, N. (2007). Career Transitions And Career Termination. I G. Tenenbaum, & R. C. Eklund (Red.), Handbook Of Sport Psychology (S. 712 -736). New York: Wiley.

Fallby, Johan (2004). Guiden Till Idrottspsykologisk Rådgivning. Stockholm: Sisu Idrottsböcker.

Fallby, J. (2006). Spelarutveckling – Ett Helhetsperspektiv. Solna; Svenska Fotbollförlaget.

Stambulova, N. (1994). Developmental Sports Career Investigations In Russia: A Post-Perestrojka Analysis. The Sport Psychologist, 8. 221-237.

Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T. & Coté, J. (2009). ISSP position stand: Career development and transitions of athlets. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7, 395-412.

Taylor, J., & Ogilvie, B. (2001). Career transitions among athletes: Is there life after sports? I J.M. Williams (Red.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (4e uppl.) (s. 480-496). Moutain View, CA: Mayfield

Wylleman, P., Alfermann, D., & Lavallee, D. (2004). Career transitions in sport: European perspectives. Psychology of Sport and Exercise, 5, 7-20.

Myllemann, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faces by athletes. I M.R. Weiss (Red.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (s. 503-523). Morgantown: VW: Fitness Information Technology.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Idrottspsykologi

Ny samarbetspartner

Vet du hur dina idrottare mår? Hjälp oss hjälpa dig – att hjälpa dem – gratis! Borg Idrottspsykologi har inlett ett samarbete med företaget Happy Index, med syfte att stärka idrottande ungdomars välmående. Unga idrottare Läs mer…

Bokrecension

Bokrecension – Ljubomir Vranjes

Ljubomir Vranjes: Jag vill bara vinna – Albinsson, C. & Schälin, E., 2017. Ljubomir Vranjes var under sin karriär en del av det framgångsrika svenska handbollslandslag, även kallat ”Bengan Boys”, som bland annat vann EM- Läs mer…

Idrottspsykologi

Landslagets psykologiska förberedelser

På lördag spelar Sverige kvartsfinal i fotbolls-VM. Oavsett resultat har mästerskapet inneburit en oerhörd framgång för vårt svenska landslag, en framgång vi inte har fått uppleva sedan vi grävde brons i USA -94. Vad ligger det för psykologiska Läs mer…