Rory McIlroy – Vägen till att bli världens bäste golfspelare

– Frank Worrell, 2015

Som läsare får man följa Rory McIlroy´s strävan att bli en bättre golfspelare och att ta över titeln, som världens bäste, från Tiger Woods. Hans karriär bjuder på både toppar och dalar, precis som under vilken annan idrottskarriär som helst. Topparna innehåller tävlingar som vinns, eventuella förklaringar till varför Rory McIlroy tidigt spås en lysande framtid men även nederlag, som gör att placeringen på världsrankningen försämras. Dessa bidrar till att många ifrågasätter om han verkligen kommer bli så stor som från början förutspåddes.

Nedan följer tre utplockade citat från boken som jag, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, anser vara viktiga lärdomar och tankesätt.

Han tillåter inte sig själv att bli nedslagen eller deprimerad om saker och ting går fel. Han analyserar bara situationen, rättar till den och driver sedan själv framåt med ett enastående självförtroende. […] det som har varit är historia och det enda som räknas är nuet och framtiden.

Han lär sig av sina misstag, analyserar vad som skedde och vad han kan göra annorlunda till nästa gång. Han tänker inte på det som varit för det kan han inte påverkan utan ”…det enda som räknas är nuet och framtiden”. Med framtiden kan han ha menat nästa golfslag. Framtiden bör egentligen hamna i fokus, då den inte går att påverka men det kan ha handlat om hur han väljer att exempelvis ha planerat nästa tävling, nästa hål osv. Analys av tidigare prestationer är bra, om det sker på ett strukturerat och objektivt sätt, men det är viktigt att det inte sker alldeles för tätt inpå den aktuella tävlingen då mycket känslor fortfarande kan finnas kvar och påverka analysen. Att inte bli nedslagen eller deprimerad om saker och ting inte alltid går som man vill eller har planerat går också att koppla samman med att Rory har förmågan att skilja på sin prestation och sig själv som person (han är inte vad han gör). Hans prestationer på golfbanan påverkar inte hur han ser på sig själv som person.

 ”Jag har alltid varit snabb och det är helt enkelt så jag spelar. Jag tänker bara – jag står upp, tittar på bollen, bedömer slaget, vet hurdant slag jag ska slå och så slår jag. Jag krånglar inte till det. […] Jag gör ett par övningssvingar, visualiserar slaget, känner det, ser det och gör det, och sedan släpper jag det. Det är i stort sett det lättaste sättet att spela för mig. Det är inte lönt att fundera för länge för då blir man bara förvirrad, så jag ställer mig upp, tittar på målet och slår. Sådan har jag alltid varit”.

Han har lagt ner massor av träningstimmar på tekniken i att spela golf så det vet han hur man gör, han är trygg i sin teknik och hur han ska slå, vilket gör att han kan lita på det när det verkligen gäller. Det är lätt att tankarna svävar iväg innan en golfsving och det visar på vikten av att ha en fungerande rutin. Det gör att han kan fokusera på det han ska göra och gör att han bibehåller fokus.

Hans strategi var att ha en övergripande målsättning, göra sitt bästa, gripa sig an spelet i små avsnitt ute på banan (tänka tre hål eller så i taget) och inte bry sig så mycket om ledartavlan.

 Rory hade en övergripande målsättning, vilken han delade upp i mindre delar – delmål. Detta är ett bra sätt att arbeta för att på sikt uppnå den övergripande målsättning. Att ha fokus på sig själv, sin egen prestation och att inte bry sig om ledartavlan är också gynnsamt i en idrottsprestation. Han har ingen möjlighet att påverka hur de andra golfspelarna spelar – och därigenom hans placering på ledartavlan. Det enda han kan påverka är sin egen prestation och därför är det viktigt att det är på den som en idrottares fokus ligger under tävling. Att göra sitt bästa är allt han, och alla idrottare, kan göra.

Bonuscitat: ”De flesta spelare jobbar med det mentala när de spelar dåligt. Jag vill kunna omvandla de här femte- och tredjeplaceringarna till segrar och jag tror att mental träning kanske kan hjälpa mig att nå dit.”

Här betonas vikten av idrottspsykologi. Det krävs inte att han spelar dåligt för att ha nytta av idrottspsykologin utan han vill utnyttja sin potential till max, att gå från bra till bättre. Att arbeta med idrottspsykologi är allt vanligare och borde vara en naturlig del i varje idrottares träningsplanering. För att utvecklas såväl fysiskt, som tekniskt och taktiskt så krävs målmedveten och fokuserad träning. Det gäller även den psykologiska träningen.

En nackdel med boken är att boken till största delen verkar vara uppbyggd utifrån intervjuer med Rory och inte enligt hans egna perspektiv kring bokens händelser. Detta medför att mycket av bokens innehåll kan vara speglat av att han till exempel kan vara mediatränad och på så sätt saknas känslan av riktig uppriktighet och ärlighet när jag läser boken. All information är i stora drag andrahandsinformation. Trots detta, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, förekommer det flertalet citat och situationer, likt de ovan nämnda, som går att ta med sig och implementera i livet. För att riktigt uppskatta boken kan det också krävas större kunskap om golf som idrott men även lite förkunskap om hans karriär i stort.

Har du någon bok som du vill att jag recenserar? Kanske någon som du själv inte har haft tid att läsa? Kommentera gärna!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade Inlägg

Idrottspsykologi

Ny samarbetspartner

Vet du hur dina idrottare mår? Hjälp oss hjälpa dig – att hjälpa dem – gratis! Borg Idrottspsykologi har inlett ett samarbete med företaget Happy Index, med syfte att stärka idrottande ungdomars välmående. Unga idrottare Läs mer…

Bokrecension

Bokrecension – Ljubomir Vranjes

Ljubomir Vranjes: Jag vill bara vinna – Albinsson, C. & Schälin, E., 2017. Ljubomir Vranjes var under sin karriär en del av det framgångsrika svenska handbollslandslag, även kallat ”Bengan Boys”, som bland annat vann EM- Läs mer…

Idrottspsykologi

Idrottens karriärövergångar, del 2.

Att hantera en karriärövergång I det första inlägget om karriärövergångar, pratar vi om att en karriärövergång är något som ställer krav på dig som idrottare. Det är en utmaning som behövs hanteras för att fortsätta kunna prestera. Läs mer…