Har du mål?

Vet du vad du vill och vart du ska? Har du satt upp mål för att nå dit? Det kan vara mål kring ditt idrottande, ditt arbete eller kanske din hälsa.
 
Ta någon minut och kika på klippet nedan från Disneyfilmen Alice i Underlandet. Den är väldigt talande.

https://www.youtube.com/watch?v=wi_zx40B9S4

https://www.youtube.com/watch?v=7ISenpl1R94

”Jag undrar om du skulle vilja tala om för mig vilken väg jag ska gå?”, frågade Alice.
”Det beror rätt mycket på vart du ska”, svarade katten.
“Det gör nästan detsamma…” svarade Alice.
”Då gör det detsamma åt vilket håll du går”

Att sätta mål är bra ur flera perspektiv. Först och främst kan det vara bra att veta vart du vill, att fundera ut ett slutmål på din resa. Annars kan det bli att du hamnar i en likande sits som Alice i Underlandet, att du inte vet vilken väg du ska ta. Utan målsättningar spelar det inte heller någon roll vilken av vägarna du väljer att ta. Fördelarna med att sätta mål är att du orkar fortsätta kämpa även dagar då det upplevs som lite tyngre samtidigt som du bibehåller koncentrationen på vad du behöver göra för att nå dit du vill. När du sedan når ditt eller dina mål påverkas ofta självförtroendet positivt.
 
För att sätta mål som du ambitiöst strävar att uppnå finns det en del aspekter att tänka på. Ofta, framför allt, inom idrottsvärlden går det att höra idrottare som säger ”jag vill bli så bra jag kan”. Hur vet du när du har nått målet? Tänk på att utforma dina mål så att de är specifika, mätbara, accepterade, realistiska men också tidsbestämda. Ett enkelt sätt att komma ihåg vad du bör tänka på – tänk SMART. Förutom att tänka SMART när du sätter dina mål, försök att arbeta fram målsättningar för både träning och tävling. Ofta är vi bra på att sätta mål men efter ett tag glömmer vi lätt bort dem. Ett tips kan vara att skriva ner och sätta upp dem någonstans där du ofta ser dem, exempelvis kylskåpet eller badrumsspegeln. Tät uppföljning och utvärdering ger dig också möjlighet att fundera och justera om det har funnit något som inte har fungerat så som du trodde eller hoppades på för att du på sikt nå ditt mål.
 
Olika typer av mål
De tre vanligaste typerna av mål är resultat-, prestations-  samt processmål. Resultatmålen är framförallt mätbara och förklarar oftast utgången av en tävling. Ett tydligt exempel är att vinna VM, SM eller liknande. Problematiken kring resultatmål är att det är mål som du oftast inte har kontroll över utan är beroende av vad dina motståndare presterar. Prestationsmål har istället fokus på din egen prestation vilket gör att det är ett mål som du har kontroll över. Här kan det exempelvis handla om att springa en mil under 50 minuter. Du är inte beroende av någon annan för att uppnå ditt mål. Processmål, eller delmål, är precis som namnet antyder mål om processen till ditt slutgiltiga mål. Ibland kan det kännas som att ditt mål är väldigt långt borta och för att inte tappa motivationen kan det vara fördelaktigt att bryta ner det i mindre, påverkningsbara delar.

Oavsett vilken typ av mål du väljer att sätta är det viktigt att det är just dina mål, att det är inom ett område där du vill utvecklas. Sätt inte mål för någon annans skull än din egen. Tänk SMART kring dina mål för att öka sannolikheten att uppnå dem. Våga även att utmana dig själv genom att sätta utmanande mål.
 
Lycka till!

Scroll to Top